Η βούληση είναι η μόνη διαφορά
της τύχης από την επιτυχία

 

Voulisi