Δεν ασχολούμαι με βόδια. Δεν είμαι κτηνοτρόφος

 

Bodia