Ποθώ να νιώθω,
να πάθω, να μάθω,
να σταθώ, να σωθώ

 

pothw