Ενδιαφέρω
γιατί διαφέρω ή
γιατί αδιαφορώ

 

endiaferw