Στην Ελλάδα,
έχουμε άξιους πωλητικούς και
είμαστε ενημερωμένοι πωλήτες

politikoi