ό,τι δεν κάνεις, μεγαλώνει και
με ό,τι κάνεις, μεγαλώνεις

 

megaloneis