Οι κλίσεις, τα ταλέντα, οι ικανότητες είναι ο μόνος διαθέσιμος δρόμος και τρόπος μας να επιβιώσουμε στην κρίση

Διοργανωτής: Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τόπος: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Χρόνος: 2015/09/30
Γλώσσα: Ελληνική
Τύπος αναφοράς: Ομιλία
Σύνδεσμος YouTube: Όταν η κλίση συνάντησε την κρίση (Ομιλία, 30/9/2015, ΠΑ.ΜΑΚ.)