ARTICLES


You can be
. you want

Why should you

think twice

when you only

live once?ΟΙ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΕΣ;

Τα μακρόχρονα lockdowns που επιβλήθηκαν για υγειονομικούς λόγους πυροδότησαν την έξαρση βίας; Έχουν σχέση με τα αυξημένα περιστατικά γυναικοκτονιών που έλαβαν χώρα τελευταία;

Ξεκινώντας από την δεύτερη ερώτηση, θα έλεγα ότι θα ήταν υπερβολή οποιοσδήποτε να αποδώσει στα lockdowns την αύξηση των περιστατικών βίας και ειδικά με μοιραία κατάληξη απέναντι σε γυναίκες.

Είναι γενικά γνωστό ότι οι περιοριστικές συνθήκες προκαλούν αντιδράσεις από την πλευρά των περιοριζόμενων.

Πολύ λίγοι μπορούν πλήρως να αποδεχτούν και να προσαρμοστούν σε έντονους περιορισμούς.

Είναι αναμενόμενο ότι οι περισσότεροι θα αντιδράσουν σε οτιδήποτε περιορίζει την ελευθερία, την αυτοδιάθεσή και τις επιλογές τους.

Κάποιοι από αυτούς τους περισσότερους που αναμένεται να αντιδράσουν ίσως χρησιμοποιήσουν για την έκφραση της αντίδρασής τους ακόμα και την βία.

Κάποιοι από αυτούς που θα χρησιμοποιήσουν την βία, θα επιλέξουν την σωματική βία.

Και ακόμα λιγότεροι από αυτούς που θα επιλέξουν την σωματική βία για την έκφραση της αντίδρασής τους θα στοχοποιήσουν κάποιον άλλον άνθρωπο, στον οποίο θα επιδείξουν βίαιη συμπεριφορά, για να εκτονώσουν την δυσανασχέτησή τους σε αυτόν.

Ένα μικρό ποσοστό από αυτούς θα επιλέξουν έναν εκπρόσωπο του γυναικείου φύλου, στον οποίο θα συμπεριφερθούν βίαια.

Και είναι ίσως ακόμα πιο ελάχιστοι αυτοί που διαβαθμίζοντας την εκδήλωση σωματικής βίας από την πλευρά τους, μπορούν να λειτουργήσουν μοιραία απέναντι σε μια γυναίκα απέναντί τους.

Μιλώντας για τα περιστατικά βίας και ειδικά απέναντι στο αδύναμο φύλο, θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια.

1. Αυτός που θα επιλέξει κάποιον πιο σωματικά αδύναμο από τον ίδιο για να γίνει βίαιος απέναντί του, πρέπει να γίνει αντιληπτός από τους υπολοίπους ως ένας άνθρωπος που και ήδη νιώθει αδύναμος και είναι θρασύδειλος.

2. Επίσης, οι αυξημένοι αριθμοί τέτοιων περιστατικών που πέφτουν στην αντίληψή μας μπορεί να σχετίζονται με την ευρεία και ταχεία κυκλοφορία των νέων στην εποχή μας, λόγω των περισσότερων διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας.

3. Όπως και σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η ευαισθητοποίηση πολλών στα θέματα βίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει υψηλή μεταδοτικότητα αυτών των ειδήσεων μεταξύ των περισσοτέρων.

4. Και μην ξεχνάμε ότι όταν οι άνθρωποι ζουν περιορισμένα, είναι αρκετά πιθανό να έλξει την προσοχή τους και να την έλξει έντονα οτιδήποτε από τα περιορισμένα νέα και δρώμενα που κυκλοφορούν γύρω τους.

 Ευάγγελος Κατσιούλης

#NoMoreViolence #WomenInThreat #NoViolenceAgainstWomen
#ClaimYourLife #LifeMeaning #EvanCat #EvanArticles #Katsioulis

READ THIS ARTICLE IN ENGLISH

DID LOCKDOWNS INCREASE
VIOLENCE AND FEMICIDES?

Did the long lockdowns imposed for health reasons trigger the spike in violence? Are they related to the increased incidents of femicide that have taken place recently?

Starting with the second question, I would say that it would be an exaggeration for anyone to attribute the increase in incidents of violence, especially fatal violence against women, to the lockdowns.

It is generally known that restrictive conditions provoke reactions on the part of the restricted.

Very few can actually accept and adapt to severe restrictions. It is to be expected that most will react to anything that restricts their freedom, self-determination and choices.

Some of them are expected to react and few of them may even use violence to express their reaction.

Some of those who will use violence will choose physical violence.

And even fewer of those who will choose physical violence to express their reaction, will target another person, on whom they will display violent behavior, to vent their resentment on that person.

A smaller percentage of them will choose a representative of the female gender to whom they will behave violently.

And there are perhaps even fewer who, by escalating the display of physical violence on their part, may act fatally towards a woman opposite them.

Speaking of incidents of violence, especially against women, I would like to make a few comments.

1. The person who would choose someone physically weaker than himself to be violent towards him, should be perceived by others as a person who both already feels weak and brazen.

2. Also, the increased numbers of such incidents that come to our attention may be related to the wide and rapid circulation of news in our time due to the increased number of available media.

3. As well as the awareness of many on the issues of violence plays an important role, resulting in high contagion of such news among most.

4. And let’s not forget that when people live restricted lives, they are quite likely to be attracted and strongly drawn to anything from the limited news and events going on around them.

 Evangelos Katsioulis

#NoMoreViolence #WomenInThreat #NoViolenceAgainstWomen #ClaimYourLife #LifeMeaning #EvanCat #EvanArticles #Katsioulis

CARE TO SHARE?

IN YOUR WORDS

 • MJ Mopera says:

  Perhaps violence, in general, went down per capita specifically due to lockdowns and other forms of living in isolated states that would cause less social contact and interaction, while violence against east Asians went up per capita due to Trump rhetoric.
  On the other hand, because of lock down, if you are talking about domestic violence against women… then yes, domestic violence against women probably went up due to longer hours staying together at home among spouses where anxiety and frustration over the pandemic can manifest itself as violence.

 • read more before
  you are good to go

  SUBSCRIBE TO STAY

  connected

  >
  Scroll to Top