Κρίμα κι άδικο
να μου έρχονται αυτές οι δυο λέξεις στο μυαλό,
όταν σε σκέφτομαι

krima_adiko