η δύναμή μου είναι η αδυναμία μου

dynami_adynamia