Αριστερά από το ποτάμι της Ελλάδας,
κάτω από την πράσινη σοσιαλιστική ελιά,
η αυγή βρήκε τον ανεξάρτητο λαό των
Ελλήνων οικολόγων πειρατών
εν μέσω κινήματος ριζοσπαστικής ανταρσύας
έναντι του κομμουνιστικού συνασπισμού
των νέων κομμάτων της χρυσής δημοκρατίας.

ekloges