Εγώ δεν θέλω να είμαι κανένας άλλος και
κανένας άλλος δε μπορεί να είναι εγώ

eimai_ego