Δεν είμαι διακριτικός, γιατί δεν κάνω διακρίσεις

diakritikos