Δεν είμαι ευγενικός, γιατί δεν έχω γένια

eugenikos