Το μεγαλύτερο κακό

 

– Σήμερα έκανα το μεγαλύτερο κακό της ζωής μου
– Τι? Τί έκανες? Με τρομάζεις. Πες
– Κοίτα. Πώς να στο πω. Ήταν … περίπου … 25 εκατοστά

 

kako

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top