πολύ μεγαλύτερη πρόκληση
να θες να αλλάξεις τον κόσμο
χωρίς να τον καταστρέψεις

allagi_kosmou