Στην αρχή της σχέσης είσαι το κάλλος,
μετά είσαι ο καλός,
στο τέλος είσαι ο κάλος…

 

kallos