Η συμπληρωματικότητα σε μια σχέση
δεν είναι μόνο ανατομική

simpliromatikotita