Η μόνη σημασία που έχει οτιδήποτε, αλλά και όλα,
είναι αυτή που εμείς δίνουμε

simasia