Ένα μάνγκο την ημέρα
τη μαγκιά την κάνει πέρα

 

mango