Άλλη η κοπέλα σαν τα κρύα τα νερά
κι άλλη η κοπέλα ψυχρολουσία

 

krya nera