Λυπάμαι, ο κωδικός σας
πρέπει να περιέχει τουλάχιστον
1 κεφαλαίο γράμμα,
2 αριθμούς,
3 σύμβολα,
ιερογλυφικά
και αίμα παρθένας

 

kodikos