Αυτή είναι ο ήλιος κι εγώ η σελήνη.
Όταν εγώ έρχομαι, αυτή φεύγει.

 

ilios