Η ικανοποίηση της κοινοποίησης ή
η κοινοποίηση της ικανοποίησης?

 

ikanopoiisi-koinopoiisi