Συγγραφέας: Ευάγγελος Κατσιούλης
Πρώτη δημοσίευση: Βόρειος Τύπος, 02/09/1995