Συγγραφέας: Ευάγγελος Κατσιούλης
Πρώτη δημοσίευση: Βόρειος Τύπος, 01/09/1995