Αυτή είναι επιστήμονας κι αυτός είναι ο στήμονας

epistimonas