Πιο μεγάλο είναι αυτό που είσαι ή
αυτό που δεν είσαι;

eisai