Αυτά που ικανοποιούν, δεν υπάρχουν
Αυτά που υπάρχουν, δεν ικανοποιούν

ikanopoioun