Είμαι αναρχικός, στις τρίχες:
φεύγουν από εκεί που τις θέλω και
φυτρώνουν εκεί που δεν τις θέλω.

 

trixes