Χωρίς αρνητικά

Να τον φοβάσαι όποιον δεν φαίνεται να έχει αρνητικά.
Γιατί, αφού όλοι έχουμε,
αυτός θα έχει κάποιο σημαντικό λόγο .. να τα κρύβει

xoris_arnitika

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top