Τα κόμματα κομματιάζουν την Ελλάδα.
Δείτε την Ελλάδα, τον στόχο,
κι αφήστε το μέσο, τα κόμματα

kommata