Συζητήσεις περί ευφυΐας

Συζητήσεις περί ευφυΐας με τον Έλληνα με το υψηλότερο IQ και τον συνιδρυτή του hIQclub

Εκδότης: HIQ Club – TheToday.gr
Υπεύθυνος συνέντευξης: Βασίλειος Καλέσης
Ημερομηνία: 2015/11/05
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Γλώσσα: Ελληνική
Τύπος αναφοράς: Συνέντευξη
Εξωτερικός σύνδεσμος: Συζητήσεις περί ευφυΐας με τον Έλληνα με το υψηλότερο IQ και τον συνιδρυτή του hIQclub

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top