αν σου φύγει το πάθος,
σου μένει το λάθος

 

pathos