Νοημοσύνη & Προκατάληψη

Συγγραφέας: Σοφία Ραμοπούλου, Δημοσιογράφος
Συμμετοχή: Ευάγγελος Κατσιούλης, Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπευτής
Εκδότης: Ερευνητικός Όμιλος Ελλήνων (ΕΟΕ), EOEllas.org
Ημερομηνία: 09/02/2016
Γλώσσα: Ελληνική
Πρώτη δημοσίευση: Νοημοσύνη & Προκατάληψη, ΕΟΕ

Νοημοσύνη και Προκατάληψη

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top