Μέγεθος – Απόσταση

Tο μέγεθος είναι αντιστρόφως ανάλογο της απόστασης.
Από όσο πιο κοντά κοιτάς, τόσο πιο μεγάλα τα βλέπεις

apostasi_mege8os

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top