Τί σημασία θα είχε η διαδρομή,
αν από την αρχή ξέρεις το τέλος

arxi_telos