Θέμα: Γιατί ψηφίζουν “ναι” ή “όχι” 9+1 επώνυμοι

Εφημερίδα: Πρώτο Θέμα
Δημοσιογράφοι: Φρίξος Δρακοντίδης, Παναγιώτης Σουρέλης
Ημερομηνία: 2015/07/05
Τοποθεσία: Ελλάδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Τύπος αναφοράς: Συνέντευξη / Reportage