Φιλοφιλία: Επιθυμείς φίλους
Φοβοφιλία: Επιθυμείς φόβους
Φιλοφοβία: Φοβάσαι φίλους
Φοβοφοβία: Φοβάσαι φόβους

filia_fovia