Κάποιοι λένε: έχουμε και λέμε.
Γιατί, αν δεν έχουμε, δεν λέμε;

leme