είμαστε δυο,
είμαστε τρεις
και είμαστε
χίλιες δεκατρείς ομάδες

 

eimaste-2