9 στουs 10 άντρεs προτιμούν τιs γυναίκεs με μεγάλο στήθοs.
Ο 10οs προτιμάει τουs υπόλοιπουs 9.

 

stithos - antres