Ταιλυκα βροικα πος βγενη
τω Τ9 απ’ τω κηνοιτω…
αιφτιχος!

 

Τ9