Δεν χρειάζεται να είναι κανείς από τη Μόσχα
για να είναι μοσχάρι

 

mosxari