Η διαφορά ανίας από άνοια
δεν είναι ο τόνος και δεν είναι η ορθογραφία.
Είναι η διαφορά πολίτη από πολιτικό

 

ania - anoia