– Ποιο είναι το αντίθετο του Μηχανόβιος?
– Βιομήχανος

 

Mixanovios - Viomixanos