Το απόλυτο αναζητούμε

Το απόλυτο αναζητούμε
όταν δε μπορούμε
να διαχειριστούμε
ούτε να συμβιβαστούμε
με το σχετικό που ζούμε

apolito

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top