Το απόλυτο αναζητούμε
όταν δε μπορούμε
να διαχειριστούμε
ούτε να συμβιβαστούμε
με το σχετικό που ζούμε

apolito