Πού βρισκόμαστε και πού πηγαίνουμε; Τι θέλουμε για μας και τι ζητάμε από την ζωή μας; Πώς το τώρα που έχουμε μας οδηγεί στο μετά που θέλουμε; Μια διαδραστική παρουσίαση ...

Read More »