Για τον άντρα όλα είναι απλά.
Στη ζωή του θα είναι…
ή χοίρος ή χήρος

 

xoiros xhros