Για τους Νεοέλληνες,
το δίλημμα είναι ένα:
Ή ταν ή αρντάν

 

tan arntan